Ungdomsleir – Step Up – 14 år.

I år har vi en StepUp 14 år. På StepUp er det to jenter og to gutter som reiser på leir sammen og leiren varer i tre uker. Vår StepUp i år er i sommerferien og vil gå til Ohio i USA.
For å være med på StepUp 14 år må du være født mellom 1. juni 2005 – 31. desember 2006
Les mer om StepUp her:
https://cisv.no/step-up/

En stepup ligner litt på barneleir men den store forskjellen er at delegasjonene selv står for innholdet i leiren. For å delta skal du dermed også delta i forberedelser og oppfølging. Når du som foreldre sender barn på en av våre programmer binder du deg til å hjelpe til når CISV Buskerud organiserer barneleir i vårt fylke.

  • Søkerleir 11-12. januar 2020. Her blir vi kjent med hverandre, ledere og sommerens programmer. Etter søkerleiren trekkes deltakere, dersom det er flere som søker enn vi har plasser.
  • Forberedende møter. Deltakerne møtes hjemme hos hverandre, blir kjent og får opplæring i hva leirene krever av forberedelse.
  • Precamp: Forberedelseshelg med de utvalgte delegasjonene.
  • Postcamp: September. Oppfølgingshelg og minicamp for alle medlemmer.