Hva kan du være med på av internasjonale aktiviteter i 2029?

Barneleir – Village 11 år.

 For sommeren 2020 vil vi sende 2 delegasjoner på barneleir/Village. En delegasjon består av fire jenter og fire gutter. I 2020 vil begge delegasjoner reise utenfor Norge. Barneleir varer i 4 uker og vil finne sted i sommerferien.
For å være med på Village må du være født mellom 1. juni 2008 og 31. desember 2009.
Les mer om Village her:
https://cisv.no/barneleir/

Ungdomsleir – Step Up – 14 år.

Vi har fått tilbud om en ungdomsleir til sommeren. Derfor kan vi tilby leir til 2 gutter og 2 jenter.

Aldersgruppe: Du må være fylt 14 år innen 1. august. Dersom du fyller 15 år i 2018, må du ikke fylle 15 år før 1. juni.

Les mer: http://cisv.no/aktiviteter/stepup/

Youth meeting

Vi har fått tilbud om en youth meeting, leir i juleferien 2019 for 12-13 åringer.

Les mer: https://cisv.no/aktiviteter/youth-meeting/

Interchange

Vi prøver å arrangere utvekslingsprogrammet Interchange, for 12-13 åringer. Les mer her: https://cisv.no/aktiviteter/interchange/

Juniorleder JC – 16-17 år

Vi har fått tilbud om å sende to juniorledere på barneleir, en gutt og en jente.

Aldersgruppe: Du må være fylt 16 år før du drar. Du kan fylle 18 år i løpet av leiren du har på, men ikke før leiren starter.

Les mer: http://cisv.no/engasjer-deg/juniorer/

Seminarleir, IPP

CISV sentralt arrangerer ulike leirer for aldersgruppen 16 år og oppover. Du søker på leirene på våre søkersider, men Buskerud CISV velger ikke ut deltakere. Som søker deltar du på våre forberedelses- og oppfølgingsaktiviteter, sammen med søkere til barneleir og Step Up.

Les mer: http://cisv.no/engasjer-deg/

Søker du på våre aktiviteter må du sette av helgen 13-14 januar. Da har vi søkerleir, blir kjent med hverandre og de aktivitetene du har søkt på. Etter søknadsleiren vil vi dele ut tilbud om leir. Vi bruker loddtrekning der det er flere søkere enn plasser.

Meld deg inn: http://cisv.no/

Søk her: https://cisv.no/2018/10/02/soknadsskjema-for-2019/