Leder: Helle Hertzberg

Nestleder: Rebecca Barreng

Styremedlem: Ingebjørg Hovde

Styremedlem: Lisa Halvorsen

Juniorrepresentant: Maja Brodtkorb

Kontakt styret på buskerud@no.cisv.org

Merk mailen med ansvarsområdet mailen gjelder, f.eks. “Leder”, “Juniorrepresentant” eller “Risk Management”.