Leder: Ola Foss Sjulstad

Nestleder: Egil Frydenlund

Økonomiansvarlig: Stine Bjørndal og Silje Holtet

Risk Management koordinator: Jelrik Nylund-van Berkel og Ola Foss Sjulstad

Informasjonsansvarlig: Jelrik Nylund-van Berkel

Styremedlem: Marianne Olsson

Juniorrepresentanter:

Anne Maren Eidsten

Caroline Øhrn

Jenny Mathilde Myrvold

Kontakt styret på buskerud@no.cisv.org

Merk mailen med ansvarsområdet mailen gjelder, f.eks. “Leder”, “Juniorrepresentant” eller “Risk Management”.