Unik mulighet til å få internasjonal ledererfaring!

http://cisv.no/engasjer-deg/leder/

Hvert år jobber vi med å sende ut delegasjoner på barneleir (Village) og ungdomsleir (Step Up). Neste år skal vi også ha Youth meeting (12-13 år, juleferien) og/eller utvekslingsprogrammet Interchange (12-13 år).

En barneleirleder har ansvar for 4 barn i fire uker på en internasjonal barneleir i Norge eller i utlandet. En Step Up leder har ansvar for 4 ungdommer i tre uker på leir. Youth meeting er i juleferien, 8 dager, og du har med deg 6 barn. Interchange er utveksling, så her bor barna i familier og lederne har ansvar for samlinger under oppholdet. Det er 6-8 barn, 2 uker i hjemleandet og 2 uker på besøk.

Som forberedelser er det ledertreningsseminar (LTS) 6. mars 2020 og oppfølgingsseminar på høsten som arrangeres nasjonalt, med alle de andre som skal være ledere i 2020. Lokalt har vi to minileirer på våren for å lage gode delegasjoner som kjenner hverandre, samt en minileir på høsten som oppfølging.

Frist for søknader for programmer i 2020 er 1. desember, men vi tar også i mot søknader etterpå.