Barneleir har siden starten i 1951 vært CISVs største program. Det arrangeres rundt 50 leire i verden hver sommer. En barneleir består av 12 delegasjoner, fra 12 forskjellige land. En barneleir varer i 4 uker.

I tillegg til 4 deltakere, 1 leder og en liten stab på 4 til 6, deltar 6 juniorledere på en barneleir. Lederens hovedansvar er de fire barna han eller hun har med seg. Som juniorleder (Junior Counselor eller “JC”) på barneleir er du et bindeledd mellom deltakere og lederen. Det å være mellomleder er en ansvarsfull men veldig spennende jobb.

Aldersgruppe: Du må være fylt 16 år før du drar. Du kan fylle 18 år i løpet av leiren du har på, men ikke før leiren starter.

Å være juniorleder på barneleir innebærer blant annet:

  • Å delta på nasjonal ledertrening i regi av CISV Norge (en helg i mars) hvor man blant annet lærer om CISV sin pedagogiske metode learning by doing, flerkulturell konflikthåndtering, risikostyring på leir og aktivitetsplanlegging.
  • Arbeide i en internasjonal gruppe med lederne og staben for å planlegge de daglige aktivitetene på leiren.
  • Å være inkluderende og ansvarlige rollemodeller ovenfor deltakerne på leiren.
  • Juniorledergruppen har ofte spesifikke ansvarsområder på leiren, det kan for eksempel være å ha en JC-shop som juniorlederne administrerer, ha ansvar for å planlegge en JC-day eller lignende.
  • Dersom det er en norsk delegasjon på barneleiren, kan juniorlederen hjelpe til med foreberedelser til National Night.
  • Deltakelse på det nasjonale kurset NEO – nettverk, engasjement og evaluering (en helg i september).